MAGUS MES10 Göz Merceği

82915
5290,00
MAGUS MES10 10х/22 mm (D 30 mm) Ölçekli Göz Merceği
Büyütme: 10x. Görüş alanı: 22 mm. 0,1 mm bölmeli ölçek

Ölçekli göz merceği, örneklerin boyutunu ve yapılarını doğrusal birimler halinde (milimetre veya mikron) ölçmek için kullanılır. Bu tür göz merceği, standart 10x göz merceği yerine monte edilir. Ölçek, 0,1 mm’lik bölmeyle alan diyaframının düzlemine yerleştirilmiştir. Göz merceği, 30 mm çaplı bir göz merceği tüpü ile donatılmış mikroskoplar ile uyumludur.

Kurulum

Ölçümden önce, ölçekli göz merceği kullanılacak her objektif için kalibre edilmelidir. Bunun için mikrometre ölçekli bir kalibrasyon lamı gereklidir. Minimum bölme 0,01 mm’dir. Lam nesne tablasına yerleştirilmeli ve mikroskop ölçeğe odaklanmalıdır. Göz merceği, lamın ve göz merceğinin ölçekleri birbirine paralel hizalanana kadar göz merceği tüpü içinde döndürülmelidir.

Her objektif için göz merceği ölçeği değerinin hesaplanması

Düşük büyütmeli objektifler kullanıyorsanız, göz merceği ölçeğinin kaç bölmesinin lam ölçeğine sığdığını hesaplamanız gerekir.
Orta ve büyük büyütmeli objektifler kullanıyorsanız, lamın kaç bölmesinin göz merceğinin ölçeğine sığdığını hesaplamanız gerekir.

Bundan sonra her objektif için aşağıdaki formülü kullanarak bir hesaplama yapın:

E=TL/A, burada:

E – göz merceği ölçeğinin bölmesi;
T – nesne tablası mikrometresi üzerinde işaretlenmiş nesne tablası mikrometresi ölçeğinin bölmesi (0,01 mm);
L – nesne tablası mikrometresindeki bölme sayısı;
A – göz merceği ölçeğindeki bölme sayısı.

Her bir objektif için göz merceği ölçeği bölmesinin elde edilen değerleri kaydedilecektir.

Bir nesnenin gerçek doğrusal boyutunu hesaplama

Bir nesneyi ölçerken ilk olarak nesnenin kapladığı göz merceği ölçeğinin bölme sayısını saymanız gerekir. Sonuç, seçilen objektif için önceden hesaplanan ölçek değeriyle çarpılır. Elde edilen değer, nesnenin gerçek doğrusal değeri olacaktır.
Uyumluluk
Teknik Özellikler
Referanslar ve indirmeler

Uyumluluk

 • MAGUS Bio 250B Biyoloji Mikroskobu
 • MAGUS Bio 250BL Biyoloji Mikroskobu
 • MAGUS Bio 250T Biyoloji Mikroskobu
 • MAGUS Bio 250TL Biyoloji Mikroskobu
 • MAGUS Bio V300 Biyoloji İnverted Mikroskop
 • MAGUS Bio V350 Biyoloji İnverted Mikroskop
 • MAGUS Metal 600 Metalurji Mikroskobu
 • MAGUS Metal 600 BD Metalurji Mikroskobu
 • MAGUS Metal 630 Metalurji Mikroskobu
 • MAGUS Metal 630 BD Metalurji Mikroskobu
 • MAGUS Metal 650 Metalurji Mikroskobu
 • MAGUS Metal 650 BD Metalurji Mikroskobu
 • MAGUS Metal V700 Metalurji İnverted Mikroskop
 • MAGUS Metal V700 BD Metalurji İnverted Mikroskop
 • MAGUS Lum 400 Floresan Mikroskop
 • MAGUS Lum 400L Floresan Mikroskop
 • MAGUS Lum V500 Floresan İnverted Mikroskop
 • MAGUS Lum V500L Floresan İnverted Mikroskop
 • MAGUS Pol 800 Polarize Mikroskop

Teknik Özellikler

Mercek malzemesi: optik cam

Büyütme, x: 10

Görüş alanı çapı, mm: 22

Diyopter ayarı, diyopterler:

Minimum bölme, mm: 0,1

Boru çapı, mm: 30

Gövde malzemesi: bakır

Göz uzaklığı, mm: 10