MAGUS E10S Göz Merceği

83459
5690,00
MAGUS E10S 10х/20 mm (D 23,2 mm) Ölçekli Göz Merceği
Büyütme: 10x. Görüş alanı: 20 mm. 0,1 mm bölmeli ölçek

Ölçekli göz merceği, örneklerin boyutunu ve yapılarını doğrusal birimler halinde (milimetre veya mikron) ölçmek için kullanılır. Göz merceği, standart 10x göz merceği yerine monte edilir. Ölçek, 0,1 mm’lik bölmeyle alan diyaframının düzlemine yerleştirilmiştir. Göz merceği, 23,2 mm göz merceği tüp çapına sahip mikroskoplarla uyumludur.

Kurulum

Ölçümden önce, ölçekli göz merceği kullanılacak her objektif için kalibre edilmelidir. Bunun için ölçekli bir nesne tablası mikrometresi olan kalibrasyon lamı gereklidir. Minimum bölme 0,01 mm’dir. Lam nesne tablasına yerleştirilmeli ve mikroskop ölçeğe odaklanmalıdır. Göz merceği, lamın ve göz merceğinin ölçekleri birbirine paralel hizalanana kadar göz merceği tüpü içinde döndürülmelidir.

Her objektif için göz merceği ölçeği değerinin hesaplanması

Düşük büyütmeli objektifler kullanıyorsanız, göz merceği ölçeğinin kaç bölmesinin lam ölçeğine sığdığını hesaplamanız gerekir.
Orta ve büyük büyütmeli objektifler kullanıyorsanız, lamın kaç bölmesinin göz merceğinin ölçeğine sığdığını hesaplamanız gerekir.

Her objektif için hesaplama aşağıdaki formüle göre gerçekleştirilir:
E=TL/A, burada:
E – göz merceği ölçeğinin bölmesi;
T – nesne tablası mikrometresi üzerinde işaretlenmiş nesne tablası mikrometresi ölçeğinin bölmesi (0,01 mm);
L – nesne tablası mikrometresindeki bölme sayısı;
A – göz merceği ölçeğindeki bölme sayısı.

Her bir objektif için göz merceği ölçeği bölmesinin elde edilen değerleri kaydedilecektir.

Bir nesnenin gerçek doğrusal boyutunu hesaplama

Bir nesneyi ölçerken ilk olarak nesnenin kapladığı göz merceği ölçeğinin bölme sayısını saymanız gerekir. Sonuç, seçilen objektif için önceden hesaplanan ölçek değeriyle çarpılır. Elde edilen değer, nesnenin gerçek doğrusal değeri olacaktır.
Uyumluluk
Teknik Özellikler
Referanslar ve indirmeler

Uyumluluk

  • MAGUS Bio 230B Biyoloji Mikroskobu
  • MAGUS Bio 230BL Biyoloji Mikroskobu
  • MAGUS Bio 230T Biyoloji Mikroskobu
  • MAGUS Bio 230TL Biyoloji Mikroskobu
  • MAGUS Pol 850 Polarize Mikroskop

Teknik Özellikler

Mercek malzemesi: optik cam

Büyütme, x: 10

Görüş alanı çapı, mm: 20

Diyopter ayarı:

Ölçek bölmesi, mm: 0,1

Göz merceği çapı, mm: 23,2

Gövde malzemesi: bakır

Göz uzaklığı, mm: 10