MAGUS SE10S Göz Merceği

83441
6690,00
MAGUS SE10S 10х/22 mm (D 30 mm) Ölçekli Göz Merceği
Göz merceği diyopter ayarı. Büyütme: 10x. Görüş alanı: 22 mm. 0,1 mm bölmeli ölçek

Ölçekli göz merceği, örneklerin boyutunu ve yapılarını doğrusal birimler halinde (milimetre veya mikron) ölçmek için kullanılır. Göz merceği, standart 10x göz merceği yerine monte edilir. Ölçek, 0,1 mm’lik bölmeyle alan diyaframının düzlemine yerleştirilmiştir. Göz merceği çapı: 30 mm.

Kurulum

Ölçüm yapmadan önce, kullanılacak her objektif büyütme oranı için göz merceği ölçeğini kalibre etmek gerekir. Bunun için ölçekli bir nesne tablası mikrometresi olan kalibrasyon lamı gereklidir. Stereoskopik mikroskoplar için 0,1 mm’lik ölçek bölmesi olan bir kalibrasyon lamı kullanılmasını öneririz. Lam nesne tablasına yerleştirilmeli ve mikroskop ölçeğe odaklanmalıdır. Göz merceği, lamın ve göz merceğinin ölçekleri birbirine paralel hizalanana kadar göz merceği tüpünde döndürülür.

Her objektif büyütme oranı için göz merceği ölçeği değerinin hesaplanması

Her objektif büyütme oranı için hesaplama aşağıdaki formüle göre gerçekleştirilir:
E=TL/A, burada:
E – göz merceği ölçeğinin bölmesi;
T – nesne tablası mikrometresi üzerinde işaretlenmiş nesne tablası mikrometresi ölçeğinin bölmesi (0,01 mm);
L – nesne tablası mikrometresindeki bölme sayısı;
A – göz merceği ölçeğindeki bölme sayısı.

Her bir objektif büyütme oranı için göz merceği ölçeği bölmesinin elde edilen değerleri kaydedilmelidir.

Bir nesnenin gerçek doğrusal boyutunu hesaplama

Bir nesneyi ölçerken ilk olarak nesnenin kapladığı göz merceği ölçeğinin bölme sayısını saymanız gerekir. Sonuç, seçilen objektif büyütme oranı için önceden hesaplanan ölçek değeriyle çarpılır. Elde edilen değer, nesnenin gerçek doğrusal değeri olacaktır.
Uyumluluk
Teknik Özellikler
Referanslar ve indirmeler

Uyumluluk

  • MAGUS Stereo 9T Stereomikroskop

Teknik Özellikler

Mercek malzemesi: optik cam

Büyütme, x: 10

Görüş alanı çapı, mm: 22

Diyopter ayarı: +

Ölçek bölmesi, mm: 0,1

Göz merceği çapı, mm: 30

Gövde malzemesi: bakır

Göz uzaklığı, mm: 10